Ḿnh đang theo dơi bộ tim tài liệu Hey Bartender (2013) nhưng hiện chưa có sub, bạn nào có thể dịch và làm sup được thi tốt quá . Đây là 1 bộ phim rất hay nên ḿnh cũng muốn mọi người t́m hiểu
...