Search:

Type: Posts; User: angel_of_dead

Search: Search took 0.01 seconds.

 1. View Post

  Ham hm qua ln 3 đc cũng nhờ vi lần SC v con xe setup tốt. Ros về cuối pit 3 mới đc setup xe theo đng đừng kh. Nn chng ta chỉ đc xem cuộc chiến Ham-Ros đng 1 vng :(
 2. View Post

  Chặng vừa rồi thật qu bất ngờ. Ham một lần nữa đi dọc đon đua :v
  V xin chc mừng Ric khi anh c chiến thắng chặng thứ 2 trong sự nghiệp. :D
 3. View Post

  Bc ơi sao lại từ Round 6 nhảy ln Round 10 thế ny :(
Results 1 to 3 of 3