ḿh thích bạn rùi đó machiendl, bạn post nhiều film hay lắm, nhưng tiếc là k được trọn bộ (như siêu nhân sấm sét, thần kiếm,...) chứ k là ḿh thanks bạn mỏi tay luôn rùi!