Hết hm nay mới hết Tết m, năm ngoi cần nhanh như Ngựa, năm nay cc bc cứ thong thả như D :)).
Nhn tiện giờ mới gh v d hơi muộn nhưng cũng c lng :3. Chc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh...