Hấp dim tết. Cũng xin chc ace đ đang sắp đạt ước mơ thm hăng say v vững bước lạc quan yu đời:D