Search:

Type: Posts; User: bun906

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. View Post

    Ôi vậy à, ḿnh ko biết mấy vụ này. Hồi trước có ṃ làm sub th́ biết sơ sơ vậy, hic. Cái này nhờ cao thủ nào đó thôi. :(
  2. View Post

    Nếu mà .srt có đủ hiệu ứng cho phụ đề màu mè hoa lá th́ người ta ko mất công tạo ra .ass làm ǵ bạn ạ.
    Chính v́ .srt đơn giản như vậy nên một nhóm chuyên làm phụ đề cho cartoon đă tạo ra .ass để làm...
Results 1 to 2 of 2