Ḿnh cũng t́m ra được mấy câu thành ngữ hay nè:

Blood is thicker than water
Một giọt máu đào hơn ao nước lă

Make hay while the sun shines
Việc hôm nay chớ để ngày mai

...