Justice league thấy bên nguoibanviet cũng dịch rồi mà bác ^_^