Ko phải để seed nhanh hơn m l seed đc nhiều hơn :D v ngọn đuốc trong đm đen tất nhin sẽ ht nhiều th dữ hơn rồi :))