Hồi trước mới tập chơi torrent cũng thử mở port, loay hoay đọc hướng dẫn mi mở mở dc
giờ thay model mới lười chả mở, chơi torrent 2 site hdvnbits với viettorrent max speed ph ph, nhu cầu k nhiều...