Tm tắt l mở port để seed nhanh hơn, nhưng virus cũng vo nhiều hơn đng khng bc Max?