2 anh A & B quen biết nhau, cả 2 đều biết nh của nhau (c thể tới tận cổng);
nhưng khổ nổi cả 2 anh đều đ c vợ v đều trong hội "thương vợ";
như vậy để ăn nhậu được với nhau th phải xin "php...