Re-up GD, ḿnh tự mux nên chắc sẽ hơi khác với bản gốc của pikeman2.