Thật sự th́ ḿnh bắt đầu dịch phim v́ "thích thể hiện" :th_89: