Title: Midnight Diner 2 (2016)
IMDB: https://www.imdb.com/title/tt5741902
Giới thiệu: Lấy bối cảnh tại một qun ăn nhỏ nằm trong gc một khu mua sắm. Một qun ăn k lạ chỉ mở cửa sau nửa đm, v...