Bạn nào sync giúp ḿnh phim này với.
What's Wrong with Secretary Kim?
- Sub English: https://subscene.com/subtitles/whats-wrong-with-secretary-kim/english/2168115
- Sub Việt:...