cưng machiendl, đổi poster v banner hộ anh nh

http://farm9.staticflickr.com/8049/8378668385_60ea0a1925_b.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8469/8379745502_7bc66ec8aa_b.jpg