cho em hỏi link box.com em đk nick rồi down đến 30MB th́ toàn bị đứt, thử down lại nhưng kq vẫn thế