Bạn ơi làm ơn check lại link down của tập 3 và tập 6 trở đi được được không? Ḿnh down đến 95% là nó stop không down tiếp được nữa? Thử down lại 2 lần rồi cũng không được. Cám ơn trước :D. Phim hay...