Mà cái con này nó ăn ǵ nhỉ? Bự như vậy th́ mỗi lần ăn mất vài ngày mới no được quá.