Thế này th́ xem cũng thấy "căng" và "thẳng" tột độ rồi, có khi c̣n hơn cả The Ring luôn.