Sao PDV ḿnh không add hardsub cho các sub làm ra, vậy là khỏi lo bị tụi kia ăn trên đầu ḿnh.