Vâng có lẽ chẳng ai ko biết đến soha phim (cùng công ty với cống 14)! Nếu lấy phụ đề của PDV up lên kiếm tiền bằng mấy cái quảng cáo th́ chẳng nói làm ǵ v́ trang phim online nào mà chẳng như vậy!...