Bạn có phim này không, nếu có up lên giúp ḿnh với, ḿnh đang t́m nhưng chỉ thấy có bản 700M mà lại bị hard sub :(