Vâng.
Thứ 1: Bạn bảo tôi spam làm loăng topic, không biết sai, vậy bạn cho tôi hỏi, câu đấy có cái ǵ gọi là spam, 1 câu nói chuyện b́nh thường, chỉ hỏi thế thôi chả nhẽ bạn c̣n có quyền cấm người...