nghi vấn đề chính chắc là kinh phí mua bản quyền :D