Bạn mnh down bộ CSI bằng torrent bị n gởi email cảnh bo, nếu ti phạm lần sau sẽ bị phạt. Từ đ về sau kg cn dm down torrent lun. Mnh th lu lu check mail xem c g lạ hng:shit: