em chỉ muốn bác biết là em vẫn c̣n rất hóng hàng của bác