Chả có tí giới thiệu về The Rock ǵ hết trơn. Ít ra cũng phải có link vài cái sub phim về The Rock để tranh thủ PR chứ :))