Search:

Type: Posts; User: ngtudu

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. [PDV] View Post

    tại phim này quay định dạng 4 : 3, chứ ra sau the Sopranos mấy năm mà the Sopranos có HD c̣n em này th́ không :(
  2. [PDV] View Post

    Phim này khắc họa với công kích mọi khía cạnh của Baltimore luôn, từ buôn ma túy lộng hành, cảnh sát thối nát, lừa đảo chính trị, giáo dục bất lực đến báo chí giả dối, chửi từ thằng đầu đường xó chợ...
Results 1 to 2 of 2