Search:

Type: Posts; User: Stannis

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. [PDV] View Post

  Ko đủ bộ từ hm tết nhưng m dvdrip kh coi qu, ai qc xong sync qua bản g đẹp đẹp đi, em thơm cho pht ^3^
 2. [PDV] View Post

  tạm thời kéo ep1 v̀ t́i nay th̉m trước ^3^
  cơ mà ít rating quá nn mình cũng nghi ngờ con ś 9.5 của phim này, đ̉ coi xem sao đã.
 3. [PDV] View Post

  ṃt đ́ng tv series vừa r̀i chưa coi ḅ nào, thi đ̉ dành kéo the wire v̀ chờ sub trước...
Results 1 to 3 of 3