Cố lên pikeman ơi, hàng của Nisio trước giờ chỉ tin ḿnh cậu sub/dịch thôi :)))