Xem tập 14 nhiều cảnh chết cười =]]
VD như lúc BS.Bailey vừa đấm vửa xoa BS.Sloan trc mặt đám y tá. " Ông nội này là đĩ đực , đă là đĩ đực th́ luôn luôn là đĩ đực " =]] Đă thế cái hành động " khép...