Link sub ss1 đ die, bc no up lại gip em với ạ, e cm ơn! hơi tối cổ xu, giờ mới được biết về series phim ny, hay vậy m khng thấy hot ở vie