Dịch cả mấy tập 6, 7, 8, 9 nữa đi, bạn à. Tôi vẫn chờ chưa xem đâu. Làm ơn nhé. Cảm ơn.