Search:

Type: Posts; User: AkiraTetsuoKaneda

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. [YU CẦU] View Post

    Mnh đ dịch được 30 pht của phim, nhưng chỉ c thnh mới dịch được đoạn của Ceasar thi. Ton l chơi chữ khng!
  2. [YU CẦU] View Post

    Mnh hiện đang dịch bộ phim Life of Brian, nhưng bộ phim c nhiều cu thoại chơi chữ nn mnh cần một PDV c nhiều vốn từ phong ph để dịch cng. Thn mến.

    Nội dung: Brian l cậu b sinh vo Ging...
Results 1 to 2 of 2