Pacquiao l một trong những v sĩ giỏi nhất thế giới.