Năm mới knh chc đại gia đnh PDV lun mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn v hạnh phc sung mn.
Đặc biệt gửi lời chn thnh cm ơn đến cc thnh vin chủ chốt của PDV, v đ lun m thầm mang đến niềm...