Chc năm cũ qua đi v năm mới lại về. Chc ton thể anh chị em Translator dồi do sức khỏe v trn đầy nhiệt huyết để tiếp tục pht huy những g đ lm được v cải thiện những g chưa lm được, song...