hic hic 3 mng nhậu nhoẹt b kh quay kuồng nn hm nay mới thấy topic ny, muộn zồi tết đ tn :((