Qua giao thừa rồi :3

Năm mới xin chc cc anh chị em, c d ch bc cả thnh vin phụ đề Việt lẫn người thn gia đnh - thật dồi do sức khỏe, vạn sự như , tỉ sự như mơ.

Đầu năm ăn chơi chớ...