N chẳng c g, chỉ c rằng :D

VUI thay khng kh tưng bừng
ĐN xun ta chc nhau cng khỏe re
TẾT mong ton thể P Đ
VIỆT sang năm mới trn trề lộc xun