Chc cả nh nhiều sức mạnh để vượt qua mọi thử thch của năm mới :))