Nhn dịp năm con d
Chc mọi người cả năm đ m
Lc no cũng ph như con t t
V phừng phừng như con d
=))