Forum: Khu Hậu trường

Phụ đề anh không thiếu, nhưng chủ yếu là em phải ngoan...

Sub-Forums: Khu Hậu trường

Title
 
Last Post
 1. Trao đổi, thảo luận về kĩ thuật/dịch thuật

  Moderators:

  1. Nomad

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Threads: 109
  • Posts: 1,707
 2. Cùng tám về các bộ phim, diễn viên mà bạn yêu thích

  Moderators:

  1. xiaomei5277

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Threads: 7
  • Posts: 54
 3. Tải và yêu cầu phim lẻ.

  Moderators:

  1. Vinh_Nguyen

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Threads: 3,366
  • Posts: 6,358
  1. 720p, 1080p, Bluray, HDTV

   Moderators:

   1. Vinh_Nguyen

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 2,922
   • Posts: 4,793
  2. m-HD, 480p, 360p, DVDRip...

   Moderators:

   1. Vinh_Nguyen

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 392
   • Posts: 1,297
  3. Moderators:

   1. Vinh_Nguyen

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 49
   • Posts: 72
 4. Tải và yêu cầu phim bộ, tv series.

  Moderators:

  1. Vinh_Nguyen

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Threads: 382
  • Posts: 3,343
  1. 720p, 1080p, Bluray, HDTV

   Moderators:

   1. Vinh_Nguyen

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 341
   • Posts: 2,926
  2. m-HD, 480p, 360p, DVDRip...

   Moderators:

   1. Vinh_Nguyen

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 40
   • Posts: 416
 5. Mọi thứ về tracker (thông tin, xin xỏ invite, link down...)

  Moderators:

  1. Gemini

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Threads: 6
  • Posts: 295
 6. Moderators:

  1. OmegaQ,
  2. Altair

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Threads: 145
  • Posts: 3,949
 7. Khu vực nhậu nhẹt, ăn chơi, offline ba miền

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Threads: 34
  • Posts: 3,347
 8. Yêu bóng đá, yêu bóng dâm vào hết đây nào.

  Moderators:

  1. [J],
  2. Vinh_Nguyen

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Threads: 18
  • Posts: 202
  1. Moderators:

   1. [J],
   2. Vinh_Nguyen

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 2
   • Posts: 51
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 16
   • Posts: 151