Conversation Between Linh Trần and pikeman2

12 Visitor Messages

Page 1 of 2 12 LastLast
 1. Ok anh, cảm ơn anh nhiều
 2. cái đấy là Lăng Di Châu (hoặc Lăng Dị Châu, thế nào cũng được)
 3. dạ, thế c̣n từ này (凌異洲) là Linh Diệu Châu hả anh
 4. chữ đấy th́ Hạ, Giạ, Giá đều được, nhưng phổ biến nhất th́ đều đọc là Hạ cả
 5. anh Pike ơi, cho em hỏi là từ này (夏林 - Xia Lin) là Giá Lâm hay Hạ Lâm ạ (tên người anh nha)
 6. Diệp Sương Luân
 7. à e hỏi nốt, 葉湘倫 tên là ǵ ạ
 8. Cảm ơn a nhiều
 9. cái này th́ phải là Đạm Giang
 10. 歡迎來到淡江藝術學校第八十四屆的 畢業典禮: Welcome to the 84th graduation ceremony for TanJiang Art school.
  Đây a ạ
Showing Visitor Messages 1 to 10 of 12
Page 1 of 2 12 LastLast