Conversation Between kazaf and lana_black

2 Visitor Messages

  1. Cứ tự nhiên đi bạn, ḿnh thấy có bạn làm rồi nên ḿnh cũng ko làm tiếp season 2
  2. Chào bạn ḿnh muốn hỏi là bạn có định tiếp tục làm htgawm season 2 không? hiện tại ḿnh đă làm xong ep 1 và muốn post lên forum nên muốn hỏi người đă làm season 1 cho phải phép
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2