Conversation Between nero13 and lana_black

1 Visitor Messages

  1. Cảm ơn lời đề nghị của bạn nhưng mà thực ra ḿnh chỉ muốn làm những show nào ḿnh theo thôi với lại năm sau c̣n định ôm solo 2 show nữa nên chắc vào Hội th́ làm không nổi :'(
    P/s: chưa đủ 15 bài nên ko rep bằng pm được...
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1