Conversation Between mp3sony and KenhCuaDaoLeMinh

3 Visitor Messages

  1. Nó dùng Google trans à, chắc nhân viên bên vendor làm sub của nước ngoài tuồn ra quá.
  2. Nó ko để lại ǵ ngoài cái email bác ạ, nó nói là lấy từ đĩa hay đâu đó chả biết

  3. đứa nào chào hàng bác phim Tolkien thế? Phim đó có dịch, nhưng không phát hành ở VN. Cho ḿnh thông tin nó, report với bên vendor dịch cho chết mẹ nó đi
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3