Conversation Between Linh 9 and Sucker_boy

4 Visitor Messages

  1. Ô hô, chuẩn rồi đấy ạ. Lẫn đi đâu được
  2. Ảnh của thím trên face có thật là con gái đeo kính cận nặng ko, hôm ở Khương Trung, Nguyễn Trăi, Thanh Xuân ư
  3. Em đang QC lại rồi. Tập này có một số thuật ngữ nên làm cẩn thận :d
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4